ชมความสวยงามพระอาทิตย์ตกดินยอดดอยภูลังกา

ชมความสวยงามพระอาทิตย์ตกดินยอดดอยภูลังกา

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ยังคงเดินทางเข้าสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นที่ยอดดอยภูลังกา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะการชมพระอาทิตย์ตกดินที่ยังมีความสวยงาม และสัมผัสอากาศที่เย็นสบายท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยอุณหภูมิบนยอดดอยยังคงต่ำกว่า 10 องศาในช่วงเช้า

 

นักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้าท่องเที่ยวชมความสวยงามของทัศนียภาพบนยอดดอยภูลังกา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา กันอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุด เสาร์อาทิตย์นี้ โดยส่วนใหญ่ต่างเดินทางเข้าสัมผัสชมความงามตามธรรมชาติของพระอาทิตย์ตกดินที่บนยอดดอย ที่มีความสูลกว่า 1,720 เมตร ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13 องศาและบนยอดดอยมีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 10 องศา จึงทำให้บรรยากาศทัศนียภาพในช่วงนี้มีความสวยงาม ที่สามารถมองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และเป็นที่ติดหูติดตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้