จังหวัดจันทบุรีขอเชิญเที่ยวงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

จังหวัดจันทบุรีขอเชิญเที่ยวงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

วัดจันทนาราม ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์ ร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ชมการแดสงศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเฉพาะงานประเพณีลอยกระทง ที่จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม มาอย่างยาวนานต่อเนื่องและปีนี้เป็นการ ครบรอบ 100 ปี การจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ลอยกระทง ๑๐๐ ปี น่านนที วิถีจันท์ ปิดทองพระ ขอพร ลอยประทีป สักการะพระแม่คงคา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา สภาวัฒนธรรม การแต่งกายย้อนยุค นิทรรศการย้อนอดีตประวัติศาสตร์เมืองจันทบูร สายนทีแห่งชีวิต เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร ชมขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่ประทีป โคมไฟ การประกวดกระทง อิ่มอร่อยอาหารพื้นเมือง ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศ แสง สี เสียงยามค่ำคืน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก