มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายหนูไพร ตรีกูล ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ และพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

ทั้งนี้ นายหนูไพร ตรีกูล อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยร่องมรสุมพาดผ่าน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหัวหน้าครอบครัว อาศัยอยู่กับ ภรรยา และบุตรสาว 3 คน โดยบุตรสาวอยู่ในวัยทำงาน 1 คน วัยเรียน 2 คน โดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการขอพระราชทานทุนเพื่อการศึกษา จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่บุตรสาวทั้ง 2 ของนายหนูไพรฯ ให้ได้เข้าศึกษาจนจบระดับชั้นปริญญาตรี โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท โดยมี นางสังวาลย์ ตรีกุล อายุ 50 ปี เกี่ยวข้องเป็นภรรยาผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับมอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินต่อไป

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เกิดอุทกภัยที่รุนแรงจากอิทธิพลร่องมรสุมและพายุ “โนรู” ส่งผลให้มีราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและเสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย นายอำนาจ โมฆรัตน์ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร , นายธนภัทร ยุบลมาตร ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย , เด็กชายฐานวุฒิ บุญมี ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย และ นายหนูไพร ตรีกูล ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะฟื้นฟู และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด งานสังคมสงเคราะห์ ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ-ภาพ