หน่วยทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำชุดช่วยเหลือประชาชน ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

หน่วยทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำชุดช่วยเหลือประชาชน ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าวพลตรีวรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 สั่งการให้หน่วยทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือนางสังวาลย์ บุญมุข เกษตรกรในพื้นที่บ้านปากปลาค้าว หมู่ 3 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ลงแขกเกี่ยวข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 14 ไร่ และช่วยลำเลียงขึ้นฝั่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ปีการผลิต 2564

ทั้งนี้ ขณะนี้ข้าวกำลังออกรวงเหลืองสุกงามทั่วท้องทุ่ง แต่ก็กำลังจมอยู่ในน้ำ และส่วนหนึ่งอยู่ใต้น้ำ หน่วยทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 จึงได้มีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรนาข้าว จนเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
/คมกฤช พวงศรีเคน/ภาพ