ร้อยเอ็ดนิรมิต ส.ส.เขต.๓ (พรรคเพื่อไทย) ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ จากชาวบ้านถนนลูกรังบนริมตลิ่งลำน้ำพะยังพัง /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-

ร้อยเอ็ดนิรมิต ส.ส.เขต.๓ (พรรคเพื่อไทย) ลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์ จากชาวบ้านถนนลูกรังบนริมตลิ่งลำน้ำพะยังพัง

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-


PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/นิรมิต สส.รอ.เขต3ตรวจถนนขาดชาวบ้านเดือดร้อน/สมนึก-ดำเนิน/0817082129-

เที่ยงวันนี้ 9 มิ.ย.2562 นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๓. ประกอบไปด้วย อ.โพนทอง-เมยวดี-อ.หนองพอก ( สังกัดพรรคเพื่อไทย )ลงพื้นที่ ตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด รับเรื่องราวร้องทุกจากชาวบ้านเรื่องถนนลูกรังบนริมตลิ่งลำน้ำพะยังพัง ช่วงตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด.ความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร.

ลำน้ำยัง หรือ ลำพะยัง มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานที่บ้านดงหมู ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไหลผ่านอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด และไหลมามาบรรจบกับแม่น้ำชีที่บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร รวมระยะทาง 225 กิโลเมตร

นายวันชัย สมน้ำคำ อายุ 67 ปี 113 ม.12 บ้านหนองเดิน ต.ชุมพร อ.เมยวดี ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวบ้าน จาก ม.3 ม.10 ม.8 ม.1 ม.12 ตำบลชุมพร ประมาณ 70 -80 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่ปลูก สู่ตลาดได้เพราะถนนลูกรังโดนน้ำกัดเซาะพัง.

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
ดำเนิน พรมไชยา-รองประธาน/ภาพ-รายงาน