เชียงใหม่จัดงานลานนาพฤกษาชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เชียงใหม่จัดงานลานนาพฤกษาชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (9 ส.ค. 62) ที่ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดงานในเดือนสิงหาคมของทุกปี
จนนับได้ว่าเป็นงานประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่อีกงานหนึ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น
ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม อาทิ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ นิทรรศการจัดสวนกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด กล้วยไม้สวยด้วยพระปณิธาน นิทรรศการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการจัดสวนบอนไซทรงมาตรฐาน รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรด้วย
จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชื่นชมความสวยงามของกล้วยไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ ตลอดจนผลผลิตเกษตรกรรม และสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของประชาชน ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคมนี้

//////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/นันธิกา กิจปาโล ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9 สิงหาคม 2562