โฆษกกองทัพภาคที่ 3 !! แถลงด่วน!! ชี้แจงจากภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และ โทรทัศน์เผยแพร่ภาพชายยืนถือปืนยาวหิวซากแมวดาว ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้กระทำความผิด ด้วยความยุติธรรม หากผิดจริงจะลงโทษทางวินัย และกฎหมายบ้านเมือง อย่างแน่นอน

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 !! แถลงด่วน!! ชี้แจงจากภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และ โทรทัศน์เผยแพร่ภาพชายยืนถือปืนยาวหิวซากแมวดาว ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้กระทำความผิด ด้วยความยุติธรรม หากผิดจริงจะลงโทษทางวินัย และกฎหมายบ้านเมือง อย่างแน่นอน

ตามที่ได้ปรากฎข่าวสารออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.55 น. และข้อมูลเผยแพร่ในเครือข่าย Facebook ของ Watchdog Thailand ปรากฏภาพชายถือปืนยาว หิ้วซากแมวดาวและถลกหนังตากแดดไว้ รวมทั้งมีภาพชายถืองู ยาวกว่า 2 เมตร แล้วได้นำภาพดังกล่าว Post ลงในระบบ Social Media จนเป็นข่าวตามที่เผยแพร่ให้ทราบไปแล้วนั้น

กองทัพภาคที่ 3 ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เป็นกำลังพลในสังกัดของหน่วยจริง ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามระเบียบของกองทัพบกอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งหากพบว่ากำลังพลคนดังกล่าวได้กระทำผิดจริง จะได้ดำเนินการ ลงทัณฑ์ทางวินัย และกฎหมายบ้านเมืองตามกระบวนการยุติธรรมทุกประการ โดยไม่มีการช่วยเหลือหรือปกป้อง แต่อย่างใด