เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

วันที่ 31 มกราคม 2562ณ. เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

….. เวลา 19.30 นนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาถึงเวทีการประกวด เป็นประธานในการตัดสินนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 6 ท่าน
1นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์
2นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
3นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4นางมยุรา จันทรา รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบกสาขากองพลทหารม้าที่ 1
5นางอารดา ศรีนาคา แม่บ้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
6นางสุนันท์ นิยมเพ็ง แม่บ้านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

พร้อมกันนี้ยังมีคณะสื่อมวลชนได้มาร่วมการตัดสินนางงามขวัญใจสื่อมวลชน โดยมี นายกสมาคมสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสื่อมวลชนอิสระ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ผลการตัดสินนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์
รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข 39 นางสาวกฤติยา น้ำดอกไม้ ที่ว่าการอำเภอหล่มสักเป็นผู้ส่งเข้าประกวด พร้อมกันนั้นยังได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนอีก 1 รางวัล
รางวัลขวัญใจนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ได้แก่หมายเลข 21 นางสาวประภาวดี นาคสำราญ ร้านเพิ่มรักเวดดิ้ง เป็นผู้ส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปาณิสรา แร่นาค ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวทักษพร สมสร้อย อบต ลาดแคเป็นผู้ส่งเข้าประกวด