รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ” ลงพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตกทุกครั้งจะแวะมาเยี่ยมเยือนน้องๆชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชายแดนทิศตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ” ลงพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตกทุกครั้งจะแวะมาเยี่ยมเยือนน้องๆชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชายแดนทิศตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี “.

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อบันทึกเทปการปฎิบัติภาระกิจของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ที่มีภารกิจป้องกันชายแดน ไทย – เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตกของ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี ทุกครั้งเวลารายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ชายแดนทิศตะวันตกจะแวะไปเยี่ยมเยือนน้องๆชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงทุกครั้ง โดยนำขนมและเครื่องดื่มไปให้น้องชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง น้องๆชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงดูแลโดยพระใบฎีกาแดง อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าท่ามะขาม , พระภูพิงค์ญาณธีโร วัดป่าท่ามะขาม ช่วงนี้น้องๆชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงปิดเทอมได้มาช่วยพระภูพิงค์ ญาณธีโร วัดป่าท่ามะขาม

ทำความสะอาดบริเวณตลาดโอ๊ะป่อยเป็นตลาดเช้าริมลำธาร อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดโอ๊ะป่อยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และศึกษาพระธรรมในช่วงปิดเทอม ณ วัดป่าท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณอภิคม แก้วละเอียด , คุณสหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก