ร้อยเอ็ดลดต้นทุนการทำนาด้วยปุ๋ยสั่งตัด และโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร /ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท. สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดลดต้นทุนการทำนาด้วยปุ๋ยสั่งตัด และโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันนี้ (15 พ.ค. 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการลดต้นทุนการทำนาด้วยปุ๋ยสั่งตัด และโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชัย อ้นถาวร นายอำเภอโพนทราย นางวรัญญาภรณ์ มันตาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน และนายสำเนียง โพธิ์สุ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จำกัด ให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยผสมเอง โดยผ่านกลไกของขบวนการสหกรณ์และขยายผลให้แก่สมาชิกอื่นๆ นำไปสู่การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพนทราย จำนวน 100 คน.

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-