” รบดี วินัยเด่น ” หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. (กดหมายเลข 5 )

” รบดี วินัยเด่น ” หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตก เพื่อประชุมวางแผนเพื่อความเตรียมพร้อมในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนได้รับทราบ ” ทหารมีไว้ทำไม ” กับท่านพันเอก สรายุทธ ศรลัมพ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ , กรมทหารราบที่ 19 , พันเอก เชิดเกียรติ บัวผัน ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 14 , และ ร้อยเอก ธนพล วัฒนาธร นายทหารยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ , กรมทหารราบที่ 19 ณ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก