เริ่มแล้ว งานการแข่งขันว่าวไทย “คนรักษ์ถิ่น” อนุรักษ์ประเพณีการละเล่นและกีฬาว่าวไทย

เริ่มแล้ว งานการแข่งขันว่าวไทย “คนรักษ์ถิ่น” อนุรักษ์ประเพณีการละเล่นและกีฬาว่าวไทย

วันนี้ (10 ก.พ.66) ที่สนามบินเก่าบ้านจันทรัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานการแข่งขันว่าวไทย “คนรักษ์ถิ่น” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ ฟื้นฟูอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนตำบลยะรมสืบไป และอนุรักษ์ประเพณีการละเล่นและกีฬาว่าวไทย สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในตำบลยะรม โดยมีผู้ที่ชื่นชอบการเล่นว่าวจากในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 100 คน นำว่าว ประเภทต่าง ๆ มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ ว่าววงเดือน ว่าวจุฬา ว่าวนก ว่าวปักเป้า ว่าวควาย ว่าวผีเสื้อ ว่าวกล่อง และ ว่าวแฟนซี ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด – 19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว ต่างส่งเสียงเชียร์ กันอย่างสนุกสนาน
ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า การแข่งขันว่าว ถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านศิลปะและจินตนาการ เพราะต้องออกแบบลายว่าวของตนเองให้ดึงดูดและน่าสนใจด้านการคำนวณ เพื่อให้ว่าวของตัวเองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างสมดุล ไม่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และด้านงานฝีมือ ในการประดิษฐ์ว่าวให้เป็นไปตามแบบที่เราต้องการ

จะเห็นได้ว่าการจะแข่งขันว่าวได้ในแต่ละครั้งนั้นจะต้องเตรียมตัวและมีความรู้เรื่องความสมดุลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขั้นได้ ซึ่งถือเป็นความท้ายทายของผู้แข่งขัน แต่ในปัจจุบันการละเล่นว่าวนั้นเริ่มจางหายไปจากสังคมไทยเพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยี สมัยใหม่ ความนิยมของเล่นในรูปแบบเทคโนโลยีที่มีมากกว่าความนิยมของเล่นในรูปแบบของเล่นพื้นบ้าน
สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ มีการประกวดแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูง ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล การจัดแสดงว่าว โชว์ว่าวประเภทต่าง ๆ การสาธิตการทำว่าว การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น เป็นต้น

ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593