สมนึกจัดประชุมชมรม ชสอท.สัญจรที่โพนทองพร้อมมอบเงิน 6,000 บาทช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนพร้อมจะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-คณะ/0817082129-

สมนึกจัดประชุมชมรม ชสอท.สัญจรที่โพนทองพร้อมมอบเงิน 6,000 บาทช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนพร้อมจะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-คณะ/0817082129-


สมนึกประชุมชมรม สื่อออนไลน์IT สัญจรพร้อมมอบเงิน6พันบาทช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนเมื่อ6สค62ที่อ.โพนทอง/สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ-คณิต-บพิตร-ศรีไพร/0817082129-

นายสมนึก บุญศรี ผู้สื่อข่าวสยามรัฐ,PALANCHAI TV. ,Asia Post News.,Tiger news TV ในฐานะประธานชมรมสื่อออนไลน์IT เปิดเผยว่า.- ได้จัดประชุม สัญจรของชมรมสื่อออนไลน์ITหรือ ชสอท.หรือ MOITC ร้อยเอ็ด ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 91.75 MHz 30 ม.1 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ของนายสุเทพ ลอยแก้ว สื่อ CH13 เลขานุการชมรม

โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 6/2562 เป็นการประชุมสัญจร มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอาทิ 1 นายสมนึก บุญศรี ประธาน 2 นายดำเนินพรมไชยา รองประธาน 3 นายสุเทพ ลอยแก้วเลขานุการ 4.ร้อยตำรวจเอกคณิต ไชยจันทร์ทะเบียน 5 นายบพิตร จำปา ปฏิคม 6 นายศรีไพร ทูลธรรม กรรมการ

นายสมนึก บุญศรี ประธานชมรมสื่อออนไลน์ITเปิดเผยต่อไปว่า.-ชมรมสื่อออนไลน์IT จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกร่วมก่อตั้งไพ้แก่ สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ-คมกริช-คณิต-บพิตร-ปลัดทต.จังหาร รองนายกอบตจังหารทั้ง 2 ท่าน พระสมบูรณ์ และผู้ดูแลสำนัก

โดยมีจุดประสงค์ที่จะเติมเต็ม งานด้านสื่อสารมวลชน ทางด้านออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ที่ปรึกษาคือ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

มาในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 6 นอกจากประชุมตามวาระของชมรมฯแล้ว ยังมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการมอบเงินช่วยเหลือ นายดำเนิน พรมไชยา รองประธานชมรม (D.J.บ่าวตูลู) บ้านเลขที่ 5 ม.12 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.รัอยเอ็ด ที่เดือดร้อน เนื่องจากวันที่ 29 กค. 2562 ที่ผ่านมาเกิดพายุฝนพัดสถานีวิทยุ FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์ โดยเสาสถานีสูง 60 เมตร ถูกพายุฝนพัดพังลงมา เสียหายออกอากาศไม่ได้

รายชื่อผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือยอดเงิน 6,000 บาทในครั้งนี้ได้แก่ 1 ชมรมสื่อออนไลน์ไอทีเงิน 1,000 บาท 2 นายสมนึก บุญศรี ประธานชมรมฯเงิน 1,000 บาท 3.ผู้บริจาค 500 บาท 4.งานจราจรสภ.เมืองร้อยเอ็ด 1,000 บาท 5.ดาบตำรวจทวีศักดิ์ขันแก้วผู้ช่วยเลขาชมรม 500 บาท 6.พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนสุพินธ์ ผู้กำกับสภ.เมืองร้อยเอ็ด บริจาค 1,500 บาทและ 7. นายสิทธิเดช สตาสิทธิ์ กรรมการ บริจาค 500 บาท รวมเงิน 6,000 บาท ท่านสามารถติดต่อบริจาคได้เพิ่มเติมอีก

นายสมนึก บุญศรี ประธานชมรมสื่อออนไลน์ITกล่าวตอนท้ายว่า.-ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีเมตตาจิตต่อสมาชิกผู้ที่เดือดร้อนของชมรม ซึ่งเราจะทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความอุตสาหะวิริยะให้บังเกิดผลดีต่อสังคมต่อไป

/PAKANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ-ร.ต.อ.คณิต-บพิตร-ศรีไพร/0817082129-รายงาน