นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมเสพยาติด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการร้องเรียนว่ามีการมั่วสุมเสพยาติดที่บ้านเลขที่ 326 ม.9 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จึงได้สั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคง ร่วมกลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง ผลการตรวจปัสาวะกลุ่มเป้าหมายพบเป็นผลบวก จำนวน 4 นาย จึงบันทึกยินยอมคัดกรอง ส่งปัสสาวะยืนยันผลที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและนำ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป