ร้อยเอ็ดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU้เบญจพบัสไทยกับกัมพูชา/PALANCHAI TV/nuk-tem/0817082129-รายงาน-

ร้อยเอ็ดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การค้าระหว่างประเทศของบริษัทเบญจพัลัส อินโนเวชั่น จำกัด ไทยกับกัมพูชา เพื่อจำหน่ายชาสมุนไพรเบญจพลัส 1 ครั้ง ทดลอง5,000 กล่องเงินรวม 1.5 ล้านบาท

/PALANCHAI TV/nuk-tem/0817082129-รายงาน-


ร้อยเอ็ดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU เบญจพลัส ไทย-กัมพูชา
/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
สุทธิชัย อุปปะ-กรรมการ/ภาพ

เมื่อเช้าวันนี้ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูวเดช พลเยี่ยม ประธานบริษัทอินโนเวชั่นและชาเบญจพลัส(ประเทศไทย )จำกัด และนายคิมซอ ประธานบริษัทเบญญาพลัส อินโนเวชั่น(ประเทศกัมพูชา)จำกัด ได้ลงนามข้อตกลง MOU ต่อกรรมการ สมาชิกทั้งสองฝ่าย และสื่อมวลชนร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการบันทึกข้อตกลง ในการทำธุรกิจจำหน่าย ชาสมุนไพรเบญจพลัสที่สำคัญคือ นายคิมซอ และบริษัทฯจะมีการสั่งซื้อ 1 ครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน คือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี 62 โดยจะอนุโลมสั่งทดลองตลาด ครั้งละ 5,000 กล่อง เงินรวม 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

นายภูวเดช ผลเยี่ยม ปรระธานบริษัทเบญจพลัส และชาเบญจพลัส อินโนเวชัน (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า.- ชาสมุนไพรเบญจพลัส เป็นชาที่ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ผ่านกระบวนการคุณภาพ สมุนไพรประกอบด้วย เจียวกู่หลาน ผักเชียงดา ใบหม่อน ใบเตยและหญ้าหวาน ซึ่งมีคุณค่าสมุนไพรอินทรีย์แท้ 100% ต่อสุขภาพในด้านเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ยับยั้งเซลล์มะเร็งและบำรุงหัวใจ

เป็นสมุนไพรคุณภาพผสมผสานกับกระบวนการผลิต ที่มาตรฐานส่งออกทั้ง GMP HACCP NATURAL :ซึ่งมั่นใจได้ว่า ชาสมุนไพรเบญจพลัส เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์แท้ 100% ชงกับน้ำร้อนดื่มเพื่อสุขภาพได้สะดวก

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
สุทธิชัย อุปปะ-กรรมการ/ภาพ