รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร ฟรี ! ในเด็กอายุ ๙ เดือน /๑ ขวบครึ่ง / ๒ ขวบครึ่ง / ๓ ขวบครึ่ง และ ๕ ขวบ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด

เพื่อลูกรักมีพัฒนาการสมวัย อย่าลืม ! เล่านิทาน อ่านคำกลอน สอนนับเลข เพราะเด็กจะมีพัฒนาการสมวัยได้ ถ้าผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี

สำหรับท่านที่มีบุตรหลาน อายุ ๙ เดือน / ๑ ขวบครึ่ง / ๒ ขวบครึ่ง / ๓ ขวบครึ่ง และ ๕ ขวบ ขอเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมคำแนะนำการดูแลเด็กแบบครบวงจร ฟรี ! ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานดูแลเด็กเล็กทุกแห่งใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอมฯ สาขาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.๐๔๓-๕๑๖๗๓๑ – ๒ ต่อ ๓๐๒๐ ในวันและเวลาราชการ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-