COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร้านแหลมทอง 1 และศูนย์นักเรียน มอบหน้ากากอนามัยจากตราสมอ ส่งต่อความห่วงใยน้ำใจคนพิดโลก..ให้พ่อเมืองพิษณุโลก และ รพ.พุทธชินราช…

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ร้านแหลมทอง 1 และศูนย์นักเรียน มอบหน้ากากอนามัยจากตราสมอ ส่งต่อความห่วงใยน้ำใจคนพิดโลก..ให้พ่อเมืองพิษณุโลก และ รพ.พุทธชินราช…

พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ ร้อยตรี สุวัฒน์ เพ็งคุ้ม เป็นผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ร้านแหลมทอง 1 และศูนย์นักเรียน เป็นตัวแทนผู้จำหน่ายของชุดนักเรียนตราสมอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยของชุดนักเรียนตราสมอ ซึ่งผลิตจากผ้าฝ้ายมัสลิน ผสมใยโพลีเอสเตอร์ และผ้าสปันบอนด์ ผ่านกระบวนการรีดอัด ทั้ง 3 แผ่น จนแนบเป็นชิ้นเดียวกัน ให้ความหนา 3 ชั้น กันน้ำ กันฝุ่นและไวรัส ซักได้ปลอดภัยไม่มีสารเคมีและสารปนเปื้อนใดๆ โดยได้ปรารถนาตั้งใจส่งมอบให้กับ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 ชิ้น

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ ร้อยตรี สุวัฒน์ เพ็งคุ้ม เป็นผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ พร้อมมอบให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ด้วยความห่วงใยจาก ผู้ประกอบการภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสู้ภัย โควิด – 19 ไปด้วยกัน….