ชุดตรวจแนะนำแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจแนะนำเยี่ยมโรงสีร่วมเจริญ 1 และ 2 ต.วังตะกู

5 ก.พ.62 : ชุดตรวจแนะนำแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจแนะนำเยี่ยมโรงสีร่วมเจริญ 1 และ 2 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จว.พิจิตร ผลการตรวจโรงสีทั้งสองแห่งมีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย