กอ.รมน.จว.พิจิตร นำ EM.บอล กอ.รมน. และน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่ผลิตโดยกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร ไปมอบให้แก่ อบต.คลองคะเชนทร์ ,อบต.โรงช้าง และ อบต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร

5 ก.พ.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร นำ EM.บอล กอ.รมน. และน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่ผลิตโดยกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร ไปมอบให้แก่ อบต.คลองคะเชนทร์ ,อบต.โรงช้าง และ อบต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร
เพื่อให้นำไปใช้จัดกิจกรรมจิตอาสา เยียวยาคุณภาพน้ำในแม่น้ำ และแหล่งน้ำอื่นๆในพื้นที่ ซึ่งจะเสื่อมคุณภาพลงในฤดูแล้ง

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย