ชาวนาตำบลโนนยางจังหวัดมุกดาหาร เฮ รองนายกอบจ.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วย

ชาวนาตำบลโนนยางจังหวัดมุกดาหาร เฮ รองนายกอบจ.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับหนังสือจากกำนันตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ว่าได้รับความเดือดร้อนในการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง น้ำที่ใช้ในการทำนาไม่เพียงพอทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนมาก เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร หลังจากได้รับหนังสือได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมน้ำมันและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สูบน้ำทันที ชาวนาตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ต่างดีใจ หลังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมน้ำมันเข้ามาช่วยสูบน้ำ บริเวณลำห้วย ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวทั้งหมดในตำบล หลังประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ กว่า 1,000 ไร่
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องขอจากชาวนา ในพื้นที่ตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำและต้นข้าวในนากำลังแห้งเหี่ยว เนื่องจากน้ำไม่พอต่อการหล่อเลี้ยง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจึงได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่พร้อมน้ำมันและเจ้าหน้าที่ เร่งสูบน้ำในลำห้วยสายต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงไปยังพื้นที่นาของเกษตรกร เพื่อให้ต้นข้าวที่ขาดน้ำมานานกลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง ขณะที่นายสัน น้อยทรง อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 17 หมู่ 3 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ชาวนาตำบลโนนยาง กล่าวว่า ตนเองทำนาจำนวน 20 ไร่ ข้าวในนากำลังเจริญเติมโต แต่ในช่วงนี้ขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวเนื่องจากฝนทิ้งช่วง นาข้าวกำลังแห้งเหี่ยว จึงอยากขอบคุณนายวิริยะ ทองผา รองนายกอบจ.มุกดาหาร ที่ได้นำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำจากลำห้วยช่วยเหลือชาวนาให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนำรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177