ร้อยเอ็ด “เราทำดี ด้วยหัวใจ” ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมประชาชน 17 หมู่บ้าน ต.นาอุดม อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด
“เราทำดี ด้วยหัวใจ” ของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมประชาชน 17 หมู่บ้าน ต.นาอุดม อ.โพนทอง

วันนี้ 28 ก.ย.2563 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาอุดม นำโดยกำนันสินสมุทร พลเยี่ยม พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้านประชาชนทุกหมู่เหล่า จาก 17 หมู่บ้าน รพ.สต.นาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม โดยนายเสรฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายก อบต.นาอุดม-สมาชิก สอ.บต.

“เราทำดี ด้วยหัวใจ”ด้วยความเต็มใจสมัครใจบำเพ็ญกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถาน(วัด)ในชุมชน และสถานที่สาธารณะ(ศาลากลางบ้าน) ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน มีนายนิรมิตร สุจจารี สส.ร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้นายแทนรัฐ สุจจารี เป็นตัวแทน ร่วมกิจกรรม เสร็จกิจกรรมรัปทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ลานวัด อนุราชคณาราม บ้านนาแพง ต.อุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว