COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ และสินค้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

COVID – 19 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ และสินค้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พันเอก วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ และสินค้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้ออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ประกอบการ ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไป ขณะนี้ ร้านค้าสวนใหญ่นำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามาวางจำหน่ายแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแทนหน้กากอนามัยทางการแพทย์

สำหรับเจลล้างมือ ยังคงมีการวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อ ซึ่งทางร้านค้าได้ทำการสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้ว แต่อยู่ระหว่างการจัดส่งสินคจากบริษัทผู้ผลิต

ร้านสะดวกซื้อสินค้า ไม่มีหน้ากากอนามัยวางจำหน่าย สำหรับเจลล้างมือมีเพียงบางสาขาที่ยังมีสินค้าวางจำหน่าย แต่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย เนื่องการส่งสินค้าจากสำนักงานหญ่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อได้รับสินค้าแล้วทางสาขาจำหน่ายหมดภายใน 1 วัน และอยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ห้างสรรพสินด้ในพื้นที่ ได้แก่ แม็คโคร (จำนวน 2 สาขา) และเทสโก้โลตัส (จำนวน 2 สาชา) มีหน้ากากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการค้าภายใน วางจำหน่าย สำหรับเจลล้างมือยังคงมีวางจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อ แต่มี
ปริมาณเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการส่งสินคจากสำนักงานใหญ่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อได้รับสินค้าแล้วทางสาขาจำหน่าย
หมดภายใน 1 วัน และทางผู้ประกอบการแจ้งว่า อยู่ระหว่างการประสานงานกับสาขาใหญ่ในการจัดส่งสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง

สถานการณ์ในด้านปริมาณสินค้ามีอยู่อย่งค่อนข้งจำกัด ในขณะที่ประชาชนยังคงมีความต้องการซื้อสินค้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือสูง โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) เป็นผลให้สินค้ามีไม่เพียงพอต่อประชาชน เจ้าหน้าจึงที่ได้กำชับ ผู้ประกอบการให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และไม่ถือโอกาสฉกฉวยขึ้นราคาสินค้า หรือ กักตุนสินด้า ทำให้เกิดการขาดแคลนด้วย ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สถานการณ์การผลิตและความต้องการของผู้บริโภคไขไก่เริ่มข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการ แจ้งว่า ปริมาณไข่ไก่มีเพียพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและมีแนวโมที่ดีขึ้น ในด้านของปริมาณผลผลิตไขไก่ของจังหวัดพิษณุโลก ออกสู่ตลาดประมาณวันละ 120,00 ฟอง โดยสถานการณ์ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายในราคาเดิมเมื่อเทียบกับวันก่อน