สระแก้ว-บ่ายงามไส้ไม่อนุญาตสื่อทำข่าว ” ถามรองก่อน” ผู้สื่อข่าวรายงาน การรับสมัครวันแรก นายกเทศบาลเมืองสระแก้วและสมาชิกเทศบาล “จนท. กีดกันสื่อมวลชน เข้าทำข่าว

สระแก้ว-บ่ายงามไส้ไม่อนุญาตสื่อทำข่าว ” ถามรองก่อน” ผู้สื่อข่าวรายงาน การรับสมัครวันแรก นายกเทศบาลเมืองสระแก้วและสมาชิกเทศบาล “จนท. กีดกันสื่อมวลชน เข้าทำข่าว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกเทศบาล หลังจากเคารพธงชาติ ผู้สมัครต่างทยอยเข้ามาในเขตเทศบาล ขึ้นไป ที่ห้องรับสมัครชั้น 3 เพื่อยื่นใบสมัคร
สำหรับบุคคลที่มายื่นใบสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน มาก่อนเวลากำหนด คือนายปิยพจน์ ตุลาชม และนายตระกูล สุขกุล ทั้งสองคนต้องจับเบอร์ หลังจากยื่นใบสมัคร ทั้ง 2 คน เจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้สมัครจับเบอร์ ดร. ปิยพจน์ ตุลาชม ได้เบอร์ 1 นายตระกูล สุขกุล ได้เบอร์ 2 ซึ่งเป็น(อดีต)นายก เทศมนตรีเมืองสระแก้ว
” เขตการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองสระแก้ว แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกเขตละ 6 คน รวม 18 คน”ในกรณีสื่อมวลชนจากหลายสำนักอาทิ หนังสือพิมพ์พลังประชารัฐ หนังพิมพ์อรัญนิวส์ และสื่ออื่นๆ เดินทางมาทำข่าว เพื่อนำข่าวสารข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ เมื่อเข้ามาถึงพื้นที่ในสำนักงานเทศบาล มีเจ้าหน้าที่เชิญเข้าห้องรับรอง เพื่อรอเวลา 08.30 น.ถึงจะอนุญาตให้ขึ้นไปชั้น 3 ห้องรับสมัคร จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปนาน มาก “การยื่นใบสมัครและจับสลากเบอร์เรียบร้อยแล้ว นายตระกูล สุขกุล เดินลงมาห้องรับรอง “แจ้งว่าจับเบอร์เรียบร้อยแล้ว ได้เบอร์ 2 “”สื่อมวลชน ต่างมึนงงงงๆ ผู้สมัครเบอร์ 1และเบอร์ 2 ลงมาจากห้องยื่นใบสมัคร สื่อมวลชน จึงอยากตั้งคำถามทางเทศบาลเมืองสระแก้ว ว่าการรับสมัครนายกเทศบาล และสมาชิกเป็นความลับของทางราชการหรือ” ไม่” มีหนังสือสั่งการ ห้ามสื่อมวลชนเข้าทำข่าวหรือไม่.. “”สื่อมวลชนมีหน้าที่ นำเสนอ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดี กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรอื่นๆ ในการเผยแพร่ข่าวสารให้เกิดประโยชน์แก่ พี่น้อง ประชาชน” ท้ายนี้ สื่อทำหน้าที่ เสนอข่าวสารข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ตามความเป็นจริง” การปิดกั้น ข้อมูล ข่าวสาร จะไม่เป็นผลดีกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเลย.

…นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว