สงขลา/สะเดา เปิดแลนด์มาร์ค จุดเช็คอิน แห่งใหม่ ดอกทองอุไรบานสะพรั่ง ระยะทางยาว 1.5 กม.ของอำเภอสะเดา ชื่อ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางสร้างสุข ที่บ้านวังปริง

สงขลา/สะเดา เปิดแลนด์มาร์ค จุดเช็คอิน แห่งใหม่ ดอกทองอุไรบานสะพรั่ง ระยะทางยาว 1.5 กม.ของอำเภอสะเดา ชื่อ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางสร้างสุข ที่บ้านวังปริง

วันนี้ 8 ก.พ.64 ที่ บ้านคลองแงะ ( หลาพรุ ) – บ้านวังปริง หมู่ที่ 2 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ดอกทองอุไรบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสองข้างทาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางสร้างสุข ระหว่างบ้านคลองแงะ ( หลาพรุ ) – บ้านวังปริง อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยริมของถนนมีสภาพพื้นที่สวยงาม เห็นวิวเขา ทุ่งหญ้า และรายล้อมด้วยสวนยางพารา ทำให้มีนักท่องเที่ยว นักออกกำลังกายจำนวนมาก ต่างมาชื่นชมความงาม และพากันมาออกกำลังกายในบริเวณเส้นทางดังกล่าว โดยแต่ละคนอดไม่ได้ที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปกัน

นางไพรินทร์ ปานถาวร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขามีเกียรติ กล่าวว่า ได้ร่วมกับ อ.สะเดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเขามีเกียรติ ภาครัฐ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนจิตอาสา กลุ่มผู้สูงอายุ ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายดูแลสิ่งแวดล้อม “เส้นทางสร้างสุข 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไรประมาณ 350 ต้น และต้นโกศล 600 ต้น ตลอดเส้นทาง โดยในช่วงเดือน พ.ค. 62 จนถึงปัจจุบันต้นทองอุไรก็มีดอกสวยงามเรื่อยมา ทำให้มีนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายจำนวนมาก มาชื่นชมความงามของดอกทองอุไร ทั้งในช่วงเช้า – ช่วงเย็น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รักการออกกำลังกายทั้งการเดิน – วิ่ง การปั่นจักรยาน คนสูงอายุ และ ยัง ขอให้ประชาชนที่ผ่านเส้นทาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ เส้นทางสร้างสุข ช่วยกันรักษาความสะอาด และ ขับรถด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมาก ที่แวะ ถ่ายรูปเซลฟี่กัน หวั่นจะเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นได้

เสียง นางไพรินทร์ ปานถาวร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล………………………………………………………………มณีรัตน์ แก้ววิเชียร รายงาน