นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ได้เดินทางมามอบผ้าห่ม กันหนาว ให้กับชาวบ้าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาเกาะ จำนวน 200 ผืน

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

เวลา 13.30 นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ได้เดินทางมามอบผ้าห่ม กันหนาว ให้กับชาวบ้าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาเกาะ จำนวน 200 ผืน

พร้อมด้วยคณะของ ป้องกันภัย จังหวัด และ คณะของอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึง ทีมงาน ของบริษัทน้ำตาลทรายมิตรผลจํากัด สืบเนื่องมาจาก คุณสุริยะ คำภาอินทร์ ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ cpd และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ บริษัทน้ำตาลทรายมิตรผลจำกัด ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อนำไปให้ผู้ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า ตำบล นาเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ ติดกับ เชิงเขา ภูทับเบิก ในการนี้ได้มีตัวแทนของนายอำเภอ มว.ต. ( หมวดตรี )นายพรพงษ์ ชาญชัยภัครธากูร ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับพร้อมด้วย ผู้กำกับการตำรวจภูธร อำเภอหล่มเก่า พันตำรวจเอกชินเดช ดีแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ นายพรังษ์สรรค์ ตรีศูนย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า นางวันเพ็ญ แก้วดวงดี เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาเกาะ และเจ้าหน้าที่ อส
ในการแจกผ้าห่มกันหนาวครั้งนี้มีประชาชนผู้สูงอายุ มารับแจกผ้าห่มจำนวนทั้งสิ้น 200 คน หลังจากแจกผ้าห่มเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินพูดคุย กับพี่น้องประชาชนที่มา ในวันนี้ และได้อวยพรปีใหม่ ให้กับชาวบ้าน และพี่น้องประชาชน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่มาให้การต้อนรับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป