ตราด/คลองใหญ่ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ธนาคารเลือดและโรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขคลองใหญ่ จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ตราด/คลองใหญ่ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราด ธนาคารเลือดและโรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขคลองใหญ่ จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนางปอร์วัน ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดคลองใหญ่ คณะกรรมการกิ่งกาชาดคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาดคลองใหญ่ ปลัดอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯประจำปี 2563 ก่อนร่วมบริจาคโลหิตได้มีเจ้าหน้าที่ อสม.มาวัตอุณหภูมิพร้อมล้างมือด้วยเจลและแจกหน้ากากผ้าอนามัยให้กับผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยโดยออกหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจํานวนมากถือว่าประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สําหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มีของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้อีกด้วย โดยทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ในการร่วมบริจาคโลหิตแต่ละครั้งจะมีผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมบริจากสิ่งของเป็นจํานวนมาก เช่น พัดลม ผ้านวม เครื่องดื่มบํารุงร่างกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆจํานวนหลายรายการ

สำหรับการจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทำงานของอาสาสมัครกาชาด ทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่จึงได้จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯและการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุอื่นๆที่ต้องการโลหิต ประกอบกับปัจจุบันธนาคารเลือดยังขาดแคลนเลือดเป็นจํานวนมาก ทางโรงพยาลตราด ยังมีความต้องการโลหิตเป็นจํานวนมากในทุกหมู่เลือด หากประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ แต่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิต สามารถแสดงความจำนงติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด ในวันและเวลาราชการ ส่วนในวันนี้มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 203 ราย และบริจาคโลหิตได้เพียง 157 ราย ร่วมทั้งสิ้นได้โลหิต 54,950 ซีซี