มณฑลทหารบกที่ 37 .. ช่วยเหลือเกษตรกร จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า – ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงราย 🥬💰หลังสถานการณ์โควิด🎪🎠 การจัดบูทแสดงและจำหน่ายสินค้างานลอยกระทง 5 -17 พ.ย. 65

🇹🇭🥰มณฑลทหารบกที่ 37 .. ช่วยเหลือเกษตรกร จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้า – ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงราย 🥬💰หลังสถานการณ์โควิด🎪🎠 การจัดบูทแสดงและจำหน่ายสินค้างานลอยกระทง 5 -17 พ.ย. 65#

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจการรักษาความปลอดภัย ความเหมาะสมของสถานที่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และร่วมอุดหนุนสินค้า – ผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน และ ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช ชาวบ้านในเครือข่าย เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี โครงการมินิซู กำลังพลและกลุ่มแม่บ้าน ที่ได้นำมาจำหน่ายในงานลอยกระทงประจำปี 2565 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ หน้า หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี นักท่องเที่ยวสนใจเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง สร้างความสุขใจให้กับประชาชน พร้อมกันนั้นได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ArmyLand และ โครงการทหารพันธุ์ดี ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี โครงการมินิซู กำลังพลและกลุ่มแม่บ้าน พร้อมทั้งเชิญชวนเกษตรกร ชุมชนรอบค่าย ชาวบ้านในเครือข่าย นำสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมาจำหน่าย ในงานลอยกระทงประจำปี 2565 จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสนใจเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ArmyLand และ โครงการทหารพันธุ์ดี ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบด้วย