เมืองพัทยาเตรียมจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 14

เมืองพัทยาเตรียมจัดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 14

มีรายงานว่า เมืองพัทยากำหนดจัดงานงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 14 โดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 10 ธ.ค.65-29 ม.ค.66 ในรูปแบบตลาดชุมชนประมงโบราณที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชุมชนบ้านนาเกลือ

กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านนาเกลือซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองพัทยาได้มีพื้นที่สร้างรายได้ด้วยการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นนานาชนิด

ในแต่ละปีได้กำหนดจัดขึ้นบริเวณถนนพัทยา-นาเกลือ ตั้งแต่บริเวณลานโพธิ์ไปจนถึงสะพานยาวนาเกลือ โดยตลอดสองข้างทางมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมายด้วยบรรยากาศแบบตลาดโบราณ นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงสร้างสีสันให้กิจกรรมด้วย