กัลยาฟาร์มปลูกกระท่อมเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน1ปีคุ้มทุนที่เหลือ100ปีเป็นกำไร

กัลยาฟาร์มปลูกกระท่อมเสริมเศรษฐกิจยั่งยืน1ปีคุ้มทุนที่เหลือ100ปีเป็นกำไร

/สมนึก บุญศรี/0885730542-รายงาน

คณะเพื่อนๆของดร.กัลญา อุปปัชฌาย์ นำโดย ดร. อุปกรณ์ ดีเสมอ ดร.ธงชัย ธราวุธ นายธงชัย เทศสิงห์ นายยงพันธ์ พันธ์ดงยาง นายสมนึก บุญศรี ได้มีโอกาสมาเยี่ยม กัลญาฟาร์ม ในวันที่ 6 พ.ย. 65
กัลญาฟาร์ม อยู่ที่ 92 หมู่ 9 บ้านโนนศิริ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง ฟาร์มแยกออกจากถนนโพนทอง-เสลภูมิ กิโลเมตรที่ 24 เข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
กัลญาฟาร์มเนื้อที่ 4 ไร่ดำเนินงานโดยนางสาวกัลญา อุปัชฌาย์ อายุ 45 ปี รองปลัดเทศบาลตำบลนาชัยศรี รับราชการมา 26 ปี
เนื้อที่ 4 ไร่แห่งนี้เดิมคุณพ่อปลูกมันสำปะหลัง จากนั้นตัวเองได้ศึกษาเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ ที่ให้ผลผลิตและราคาดี มาปัจจุบันเห็นว่าต้นกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลดล็อคแล้วให้ปลูกได้และได้ศึกษาจากบริษัท svw กระท่อมไทยแลนด์จำกัด จึงติดต่อมาเพื่อปลูกไร่กระท่อม โดยเราลงทุนเองภายใต้การแนะนำของบริษัทฯ
ได้วางแผนเริ่มต้นปลูกโดยจัดให้มีระบบน้ำ,แปลงกระท่อม,ปรับปรุงดิน ใช้เวลา 1 เดือนก็เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระยะห่าง 2 คูณ 3 เมตร แรงงานได้จากญาติและเครือข่ายเดียวกันช่วยกันปลูก ระยะแรกๆดูแลโดยใช้ปุ๋ยคอก,ดายวัชพืช ในช่วงที่ปลูกเป็นฤดูฝนไม่ต้องให้น้ำ เริ่มให้น้ำช่วงเดือนตุลาคม 2565 ดูแลทุกวันโดยเฉพาะช่วยกำจัดวัชพืช,กำจัดแมลงที่กัดกินใบกระท่อม ขณะนี้อายุได้ 5 เดือน สูงกว่า 1 เมตรใบใหญ่สุดกว้าง 5 นิ้วยาว 8-10 นิ้ว.

อีก 4 เดือนก็จะครบ 9 เดือนที่สามารถจะเก็บใบจำหน่ายได้ เก็บใบจำหน่ายโดยมีบริษัทมารับต่อเนื่อง คาดว่าจะได้เป็น รอบ 1 รอบ 15 วันเก็บใบ จำหน่ายคราวละ 50 กิโลกรัม จำหน่ายที่กก.ละ 200 บาทรายได้ 15 วันเป็นเงิน 10,000 บาท 1 เดือนเป็นรายได้ 20,000 บาทคิด 1 ปีได้เงิน 240,000 บาท ต้นทุนค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาทใน 1 ปีมีเงินกำไร 40,000 บาท เก็บใบจำหน่ายต่อไปจนหมดอายุ เก็บใบจำหน่ายและบำรุงจนหมดอายุประมาณ 100 ปีที่เหลือก็จะเป็นกำไรและต้นทุนดูแลบ้างเล็กน้อย
คิดว่าน่าจะเป็นวิธีลงทุนที่ดีจนมีชื่อเรียกว่า มาดูใบ ใบทองคำ สำหรับกัลยาฟาร์ม
ท่านที่มีความสนใจลงทุนติดต่อที่ ด็อกเตอร์ กัลยา อุปัชฌาย์ โทร 087-228-6896

/สมนึก บุญศรี/0885730542-รายงาน