องคมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อรวบรวบปัจจัยจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

องคมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อรวบรวบปัจจัยจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตา วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ ( 7 พ.ย.64 ) ที่วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตาเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลโดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองคำ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ / นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย / นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอภินันท์ จันทรังษี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรเอกชน พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิการ่วมพิธีท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยการทอดกฐินครั้งนี้เป็นการรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง 29 เมตร สูง 45 เมตรเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ถวายเป็นพุทธบูชา สืบอายุพระพุทธศาสนา และเป็นอนุสรณ์สถิตอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา ปี พ.ศ. 2550

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมียอดกฐินสามัคคีมหากุศลในครั้งได้เป็นจำนวนเงิน 10,266,526 บาท สำหรับการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตาคาดแล้วเสร็จปลายปี 2565 และจะเริ่มประดับผิวองค์พระด้วยพลอยรัตนะในต้นปี 2566 และการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเมตตายังขาดปัจจัยอีกดังนั้นพุทธศาสนิกชน ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถบริจาคผ่าน บัญชีวัดเทพประทาน (สร้างพระสมเด็จฯ) ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว เลขบัญชี 252 – 0 – 277 – 955 หรือ บัญชีวัดเทพประทานธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว เลขบัญชี 565 – 0 – 431 – 678 หรือ บัญชีวัดเทพประทานธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสอยดาว เลขบัญชี 404 – 8 – 085 – 628 หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5114-8900 , 08-9215-3455 และ 08-1621-9797

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก