ร้อยเอ็ด-ต.โนนรัง บูรณาการ!!!การประชุมอสม.เสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจำเดือน(ก.พ.)พร้อมต้อนรับพยาบาลวิชาชีพ!!!

ร้อยเอ็ด-ต.โนนรัง บูรณาการ!!!การประชุมอสม.เสริมศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจำเดือน(ก.พ.)พร้อมต้อนรับพยาบาลวิชาชีพ!!!

เมื่อเวลา09.00 น.วันศุกร์ที่ (8 กุมภาพันธ์ 2562) นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในการประชุมรณรงค์ป้องกันฝุ่นร้ายPM 2.5 ด้วยหน้ากากอนามัยพร้อมเจ้าหน้าที่สายงานกล่าว ต้อนรับ (นางสาวสมปอง ศิริพันธ์)พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ย้ายมา
ใหม่โดยประธานอสม.พร้อมผอ.จนท.มอบของขวัญวันวาเลนไทน์ จากแกนนำประธานอสม.9 หมู่บ้านได้กล่าวแนะนำตัวเบื้องต้นให้อสม.ได้รับทราบข้อมูลพร้อมเจ้าหน้าที่คบส.ร้อยเอ็ดได้อธิบายให้ความรู้อสม.การดูเลข อย วันผลิต/หมดอายุ อาหาร เวชสำอางที่ห้ามจำหน่ายพร้อม
ในครั้งนี้อสม.ตำบลโนนรังเข้าร่วมประชุมจำนวน 113 คน .
ลุยร้านค้าเวลา 09.00-12.00 น.กับอีกมิติของ smart อสม+อยโดยเภสัชสำนาญการคบส.ร้อยเอ็ด+รพ.สต+อสม+ผปก,ให้ความร่วมมือดีมาก ลงพื้นที่แบบติดดินการตรวจสอบอาหารที่ห้ามจำหน่ายดูเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีด้วยวิธีธรรมชาติ/แนะนำอสม.และผู้ขายให้รู้วิธีดูวันผลิต/หมดอายุและผู้ผลิตอาหาร ต้องขอให้มีฉลากและวันหมดอายุ มาส่งร้านชำทุกครั้ง.ส่วนการชี้แจงจากจนท.ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้อสมเชิญชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้ องค์ราชัน ให้ได้มากเท่าไรยิ่งดีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชนของเรากันต่อไปและการเข้าร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจพร้อมการใช้Smart อสม.ส่งแบบรายงานในครั้งนี้อสม.มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้เป็นอย่างมากและกิจกรรมต่างที่หัวหน้าจนท.รพ.สต.ได้อธิบายด้านเด็กเกิด,หญิงตั้งครรภ์รายใหม่,โรคหัด,ผดผื่นคันตามตัวในช่วงนี้อากาศร้อนควรรักษาอุณภูมิร่างกายให้สมดุลและเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากกลุ่มกับการบูรณาการการประชุมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ล้วนควรศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มั่นคง กันต่อไป

ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ Smart อสม.ตำบลโนนรัง 101 Smart city

////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว.ประชาสัมพันธ์
อสม.สสอ.จังหวัดร้อยเอ็ด
/Tiger news Tv.101

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย