สารพัดช่างนครราชสีมาลงนามความร่วมมือสำนักงานคุมประพฤติ

สารพัดช่างนครราชสีมาลงนามความร่วมมือสำนักงานคุมประพฤติ

นายสุดชาย บุตรเเสนลี. ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับสำนักงานคุมประพฤติ นายยุทธพงศ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนายวิมล คำนวณ. รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค3 ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพสู่ความเป็นเลิศ เป็นการสร้างความร่วมมือยกระดับการฝึกอาชีพ Up Skill , Re Skill, New Skill ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา