ณ สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี

เวลา 10.00 น พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุสรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี และท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ท่านผู้กำกับการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้เข้ารับการแข่งขันยิงปืน

ได้มาเป็น ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายิงปืน swat shooting ในครั้งนี้ ในปัจจุบันอาชญากรรมเกิดขึ้นทุกพื้นที่และทวีระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้เกิด อันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีหน้าที่ ป้องกันปราบปรามมิให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความชำนาญและทักษะในการใช้อาวุธปืนการแข่งขันกีฬายิงปืนในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้อาวุธปืนและพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่และหยุดยั้งผู้กระทำผิดภายในกรอบของกฎหมาย การแข่งขันกีฬายิงปืนในครั้งนี้ จึงขอฝากข้อคิดไว้ 3 ประการคือ
1 คนพร้อมหมายถึงผู้แข่งขันมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
2 อาวุธดีหมายถึงอาวุธที่ใช้จะต้องมีสมรรถนะใช้งานที่ดี
3 ยุทธวิธีเยี่ยมหมายถึงผู้แข่งขันต้องมีความรู้และความเข้าใจในยุทธวิธีตำรวจ ดังนั้นถ้าคนพร้อมอาวุธดียุทธวิธีเยี่ยมก็เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน

ณโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันยิงปืน

กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันยิงปืนswat shooting
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
เวลา 08.00 น เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการกรรมการคุมช่องยิงและนักกีฬายิงพร้อมที่สนามยิงปืน นปพ.ภ.จว. ปราจีนบุรี
08.30 นนักกีฬายิงปืนลงทะเบียน
09.30 น ผกก ทุก สภ. พร้อมที่สนามกีฬายิงปืน นปพ.ภ.จว. ปราจีนบุรี
09.50 น เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการกรรมการคุมช่องยิงและนักกีฬายิงปืนเข้าแถว
10.00 น พล.ต.ต นันทวุฒิสุวรรณละออง ผบก .ภ.จว ปราจีนบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสนามกีฬา นปพ.ภ.จว . ปราจีนบุรี และขึ้นแท่นรับความเคารพ โดยมี พ.ต.ต.พชรธัช สมานกิตติธร สว.กก.สส.(นายสนามยิงปืนฯ)

ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการแข่งขันยิงปืนในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้ ไปติดกล้องวงจรปิด ตามตัวเมืองปราจีนบุรี เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุ และเป็นการฝึกฝนตำรวจ ในการใช้อาวุธปืน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะเผชิญเหตุ สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ นั้น มีผู้ให้ความสนใจ ในการแข่งขันกีฬายิงปืน เป็นจำนวนมาก มีทั้งข้าราชการตำรวจและพลเรือน ที่ให้ความสนใจ และสนามยิงปืน จะปิดการแข่งขันภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 และจะมีพิธีมอบถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬา แข่งขันยิงปืนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต่อไป

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี