ยโสธร: “ยกเสาเอกบ้านกาชาด ตามโครงการมอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ”

ยโสธร: “ยกเสาเอกบ้านกาชาด ตามโครงการมอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ”

ที่บ้านภูถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านกาชาดตามโครงการ “มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2563″ ชึ่งเป็นโครงการที่สร้างความสุขให้กับผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง

โดยการคัดเลือกจากชุมชนประชาชนที่ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่งเป็นบุคคลที่ชาวบ้านและชุมชนให้ความนับถือ และเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยดีตลอดมา สำหรับในครั้งนี้ได้คัดเลือก นายอำนวย ศรีชนะ ได้รับความช่วยเหลือ ผู้ได้รับการช่วยเหลือพักอาศัยอยู่กับบุตรชาย ๑ คนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ในการยกเสาเอกครั้งนี้มี นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางเกศสุดา ประทีปทอง ปลัดอำเภอ และนายอิทธิพล วงษ์ศรีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม สร้างความรักและความผูกพัน แม้วันเวลาจะเปลี่ยนไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน