พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้ไถ่ชีวิตโค – กระบือ มากกว่า 600 ตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 ของราชวงศ์มังราย ”

” พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้ไถ่ชีวิตโค – กระบือ มากกว่า 600 ตัว ”

รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ได้เริ่มไถ่ชีวิตโค – กระบือ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561จนถึงปีปัจจุบันมีมากกว่า 600 ตัว จากข้อมูลบันทึกธนาคารวัว ควาย วัดป่าดาราภิรมย์ หลังจากไถ่ชีวิตโค – กระบือ แล้วได้นำโค – กระบือไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ณ วัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย – วัว เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย – วัว พระครูสังฆรักษ์ วีวัฒน์ วีรวฑฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้บอกศรัทธาสาธุชนผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

” ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ”

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม 2566 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด ( ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก