ปทุมธานีฤๅษีเณรจัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณปชช.แห่เข้าร่วมพิธี

ปทุมธานีฤๅษีเณรจัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณปชช.แห่เข้าร่วมพิธี
วันที่ 17 ม.ค. 65 ภายในอาศรมฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ ที่อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข 9 ปทุมธานี – บางปะอิน ได้มีพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ ปาง 9 หน้า สูง 16 เมตร ภายในอาศรม ท้าวเวสสุวรรณมีกายสีแดงทรงอาภรณ์สีเขียว ตั้งอยู่เบื้องซ้าย องค์พ่อปู่ฤาษีพรหมเมศ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชาชนหลายร้อยคนเข้าร่วมพิธีบรวงสรวงและถวายกระบองแก่ท้าวเวชสุวรรณ

โดยตามประวัติ ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ รวมถึงภูตผีปีศาจ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ ทรงประทับอยู่ทางทิศเหนือ ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญ ท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย และมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้ ด้วยบุกุศลที่ท่านบำเพ็ญมา พระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรความเป็นอมตะแก่ท่าน เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี และเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่าน และยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ในขณะที่บางตำราก็ว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ อย่างไรก็ตามใครจะเชื่อตำนานไหนก็สุดแล้วแต่กันเนาะ สิ่งสำคัญก็คือผู้คนให้ความเคารพ ศรัทธาและนับถือท่านเป็นจำนวนมากเนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเอง ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมักเห็นผู้คนนิยมกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณกัน รวมถึงพกรูปของท่านติดตัวไว้เพื่อกราบไหว้บูชาหรือขอพรกันด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนั่นเองผู้นับถือบูชาท้าวเวสสุวรรณเชื่อว่า เทพองค์นี้มีอิทธิฤทธิ์มาก นอกจากช่วยปกป้องคุ้มครองแล้ว ยังบันดาลโชคลาภและความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชาและปฏิบัติตนตั้งอยู่ในความดี มีความเชื่อว่าหากจะตั้งจิตอธิษฐานหรือขอพรท้าวเวสสุวรรณ ควรทำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ โดยเตรียมจุดธูป 9 ดอก และดอกกุหลาบ 9 ดอก ไว้สำหรับสักการบูชา และท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 รอบ อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ โดยอ่างน้ำมนต์ หน้าท้าวเวชสุวรรณ จับคู่กัน ได้แก่ 75 และ 4326 ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างถ่ายรูปเพื่อนำไปลุ้นโชคในวันพรุ่งนี้ ทั้งยังเช่าบูชาท้าวเวสสุวรรณที่ทางอาศรมจัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งของตนเองและครอบครัว และอาจารย์ฤาษีเณร ยังแจกพระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน แก่ประชาชนที่มาร่วมงานทุกคน
ด้านอาจารย์ฤาษีเณรพุทธคุณได้กล่าวว่า ขอฝากเชิญชวนมางานวันไหว้ครู วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่อาศรมฤาษีเณรมีการไหว้ครูใหญ่ ไหว้ครูบูรพาจารย์ ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่าน ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ใครมีครูต้องมาครอบครู ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่าน เจริญสุขเจริญพรญาติโยมที่รับชมอยู่ในตอนนี้รับบารมีจากองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนี้ที่ฤาษีเณรได้ทำการบวงสรวงครั้งใหญ่ เรียกว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณ 9 หน้า ก้าวหน้ารุ่งเรือง จริงๆท้าวเวสสุวรรณองค์นี้สร้างมาตั้งแต่ปี 60 แล้วแต่ถึงแม้ปีนี้จะเป็นปี 65 ก็ถือว่าเป็นปีเสือทองจึงได้ทำการบวงสรวงเปิดโชคขอทรัพย์จากปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ท้าวเวสสุวรรณ 9 หน้า ดังนั้นถ้าใครมีโอกาสก็ให้ท่านมากราบมาไหว้ มาขอพร โดยจัดพานดอกไม้ธูปเทียนฟรีไม่คิดสตางค์ หากใครมีก็แล้วแต่ท่านจะทำบุญ แต่ถ้าใครไม่มีก็เอาพานมาไหว้ได้อนันต์/ปทุมธานี/ภาพ/ข่าว
สญชัย คล้ายแก้ว/รายงาน