นครนายก – กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

นครนายก – กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ลานวัฒนธรรมนำสุข วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง นำพระสงฆ์ สามเณร ร่วมทำกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง หน่วยงานจากทุกส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานได้มีพิธีสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 20 รูป และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

จากนั้น พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานให้พระสังฆาธิการทั่วทุกภูมิภาค เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทย จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกถึงความรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก