ชุดรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มทบ.33 ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงทำแนวกันไฟและชิงเผา

เมื่อ 7 ก.พ.62 ชุดรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มทบ.33 ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงทำแนวกันไฟและชิงเผา ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว 1 บ้านวังม่วง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จว.ช.ม โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย