ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 9 ราย รวม 259 รายอยู่ใกล้เฝ้าไข้การสัมผัสเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 9 ราย รวม 259 รายอยู่ใกล้เฝ้าไข้การสัมผัสเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้ 3 ราย
(รพร้อยเอ็ด 1 รพสนาม 1 และ รพสลภูมิ 1 ราย ) (รักษาหายสะสม 183 ราย) พร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 73 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 9 ราย (ยอดสะสมรวม 259 ราย) ดังนี้
อำเภอสุวรรณภูมิ 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 251 (รายที่ 1 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 42 ปี สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 249
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 252 (รายที่ 2 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 15 ปี สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 249
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 253 (รายที่ 3 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 15 ปี สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 249
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 254 (รายที่ 4 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 18 ปี สัมผัสร่วมบ้านผู้ติดเชื้อรายที่ 249
อำเภอโพธิ์ชัย 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 255 (รายที่ 5 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 43 ปี เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 256 (รายที่ 6 ของวันนี้ เพศชาย อายุ 28 ปี เดินทางกลับจาก กรุงเทพฯ
อำเภอจังหาร 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 257 (รายที่ 7 ของวันนี้) เพศหญิง อายุ 60 ปี เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มีคนร่วมบ้านที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อฯ
อำเภอพนมไพร 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 258 (รายที่ 8 ของวันนี้) เพศชาย อายุ 52 ปี เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มีคนร่วมบ้านที่กรุงเทพฯ ติดเชื้อฯ

อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 259 (รายที่ 9 ของวันนี้ เพศขาย อายุ 52 ปีมีประวัติไปเฝ้าผู้ป่วยในวันเดียวกับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 242 ไปเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ต่อมามีอาการทางดินหายใจ จึงเข้ารับการตรจฯ ที่โรงพยาบาล ผลพบเชื้อโควิด-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีการแพร่เชื้อในครอบครัวเดียวกัน บุคคลใน
สถานที่ทำงานเดียวกัน และผู้ที่ไปติดต่อพบปะกัน /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวัง
ป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % แม้ขณะการพูดคุยกันในบ้านหรือสถานที่ทำงานเดียวกัน ไม่ควรรับประทานอาหารร่วมกัน ควรแยกสำรับอาหาร(พบว่าการรับประทานอาหารร่วมกันมีการแพร่เชื้อโรคได้ง่าย)ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลุ่มสังสรรค์ หรือพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
กรณีที่มีคนในครอบครัวเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้ แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน คนในครอบครัวควรช่วยกันป้องกันโรคอย่างเข้มงวด เพราะหากปฏิบัติไม่ได้ จะเกิดการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว และคนอื่นๆที่ใกล้ชิดกันในชุมชน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด