ทหารมอบผ้าห่มแก้หนาวมอบถังน้ำแก้ภัยแล้ง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทหารมอบผ้าห่มแก้หนาวมอบถังน้ำแก้ภัยแล้ง
7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น
ตามนโยบายของปลัดกระทรวงกลาโหม ให่ทหารช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากทางภาคเหนือตอนบนอากาศหนาวเย็นกลางคืนและตอนเช้าลดลงถึง 13 องศาเซียนเซียส จึงให้ทำการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนด่วน

และย่างเข้าใกล้หน้าแล้งในพื้นที่หลายพื้นที่เริ่มจะเกิดความแห้งแล้งและขาดน้ำดื่มน้ำใช้จึงให้แก้ปัญหาเรื่องจัดหาถังเก็บน้ำให้3 ตำบล 66 ถังซึ่งสามารถบรรจุน้ำได้2,000 ลิตร โดย พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร จึงได้จัด นำผ้าห่ม จำนวน900 ผืน และถังเก็บน้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 66 ถังส่งมอบให้กับประชาชนและในหมู่บ้านต่างๆ 3 ตำบล ตำบลสันทราย ตำบลแม่สูน ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้ ได้ให้ พันเอก ณัฏฐ์พัชร์ นภนาศจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ได้เดินทางร่วมกับนายทหารมาทำการมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่คะ 15 หมู่บ้าน

โดยมอบผ้าห่มนวมอย่างดีจำนวน 300 ผืน 300 ครัวเรือน และมอบถังน้ำให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำเก็บน้ำคอยช่วยเหลือชาวบ้าน 20 ถัง และมอบผ้าห่มให้กับตำบลแม่สูน ผ้าห่มนวมอย่างดีจำนวน 300 ผืน 300 ครัวเรือน พร้อมถังน้ำจำนวน 23 ถัง มอบผ้าห่มให้กับประชาชนตำบลสันทราย ผ้าห่มนวมอย่างดีจำนวน 300 ผืน 300 ครัวเรือน พร้อมถังน้ำจำนวน 23 ถัง มอบให้ที่ลานเอนกประสงค์บ้านเหมืองแร่ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และทางพันเอก ณัฏฐ์พัชร์ นภนาศจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ ได้กล่าวขอให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้แทนในเดือนมีนาคม 2562 นี้ โดยอย่ารับเงินใคร ให้เลือกคนดีเป็นตัวแทน เพื่อจะได้คนดีเข้าสภาร่วมพัฒนาประเทศชาติของไทยต่อไป

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย