นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกประชุมสื่อมวลชน

20 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุมขันตรี ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการ หลังที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกประชุมสื่อมวลชน เวลา 14:00 น เรื่องของการประชาสัมพันธ์งานมะขามหวาน โดยมีการชี้แจงถึงวาระการประชุม ครั้งที่แล้ว และมีการดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง และมีการชี้แนะ เรื่องอื่นๆ สำหรับเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ เน้น เรื่องความปลอดภัยของภาคส่วนต่างๆเช่น เรื่องของการตรวจเช็คอาหาร ที่เข้ามาขายในงานมะขามหวานครั้งนี้ต้องได้คุณภาพ เรื่องของความปลอดภัยในเครื่องเล่นต่างๆ เรื่องของการจราจร และความปลอดภัยภายในงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้สื่อมวลชน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปีนี้ ได้มีถ้วย รางวัล พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นปีแรก หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อไป