ประชุมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่าย จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่

ประชุมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่าย จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่าย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสิทธิพล พันธ์พร ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, นายกำพล ทรงคำ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่, นายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, นายปฐมพงษ์ ถากว้าง เลขานุการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, นางลาวัณย์ จริยา หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้ประชุมถึงการจัดกิจกรรมพร้อมขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประชุมของภาค ที่จ.แม่ฮ่องสอน เดือนมกราคม 62 ที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่าย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสิทธิพล พันธ์พร ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่, นายกำพล ทรงคำ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่, นายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, นายปฐมพงษ์ ถากว้าง เลขานุการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, นางลาวัณย์ จริยา หน.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้ประชุมถึงการจัดกิจกรรมพร้อมขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประชุมของภาค ที่จ.แม่ฮ่องสอน เดือนมกราคม 62 ที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่จะเดินทางมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดาษริมเหมือง ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 ก.พ.62 พร้อมประชุมการเตรียมการในการประชุมภาคในครั้งที่ 2 ที่จะได้จัดประชุมขึ้นที่ จ.แพร่ ในช่วงเดือนพฤษภาคมและการประชุมภาคครั้งที่ 3 ที่ จ.ลำปาง ช่วงเดือนกันยายน ปี 62 ที่จะถึงนี้ พร้อมหาข้อสรุปในการผลิตหมวกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดจำหน่ายหารายได้สมทบทุนกองทุนแม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสวัสดิการและการพัฒนาในการขับเคลื่อนต่อไป โดยในที่ประชุมจะได้นำเสนอเข้าวาระแผนการประชุมใหญ่ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย