กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่บ้านป่ลาฝา 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่บ้านป่ลาฝา 5 ธันวาคม 2565

ณ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนคนสามวัยบ้านปลาฝา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 19.00 น. ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา นายอภิวัฒน์ ถาวรแท้ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันพ่อที่บ้านปลาฝาโดยมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆมาร่วมกิจกรรมเช่น คณะทำงานเครือข่ายพลเมืองวิถีใหม่ภายใต้อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยจัดการร่วมกับ สสส จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ 5 จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณนพดล(เฮียอู๋) คุณพรทิพย์ เจริญจิต เจ้าของบริษัทยนต์นิรมิตคลังเกษตรอำเภอหล่มเก่า พร้อมกันนี้ได้มีคณะทำงานโครงการกิจกรรมทางกาย บ้านฟากห้วยตำบลนาโยงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมทางกายของศูนย์เรียนรู้ชุมชนคน 3 วัยบ้านปลาฝา เวลา 19.30 น.

ได้มีการแสดงของกลุ่มคน 3 วัยบ้านป่ลาฝา กิจกรรมกราบพ่อของเยาวชนจิตอาสาบ้านปลาฝา และได้มีการมอบทุนการศึกษา (ทำความดีเพื่อสังคม) ให้แก่เยาวชนจิตอาสาบ้านปลาฝาทุนละ 1,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 28 ทุน โดยคุณอภิวัฒน์ ถาวรแท้ เป็นผู้มอบทุนให้ทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 28,000 บาท หลังจากนั้นเป็นพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าภาพผู้จัดงานได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ และถ่ายรูปร่วมกัน