“ติดตาม”ความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก บ้านปางมะโอ หลังถูกแช่แข็งตั้งแต่ปี 61

แพร่///

คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ดินบ้านปางมะโอ “ติดตาม”ความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก บ้านปางมะโอ หลังถูกแช่แข็งตั้งแต่ปี 61

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางสุพรรณา
อินต๊ะหา และ นางเลือน ทองรศ
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดินบ้านปางมะโอ หมู่ 12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก บ้านปางมะโอ โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ และทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ โดย ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการประสานจากคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินบ้านปางมะโอฯ ขอให้มาร่วมสังเกตุการณ์ โดยมอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับข้อความหนังสือมีดังนี้ “ที่ พิเศษ/2566 บ้านเลขที่ 99/4 หมู่ 12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก บ้านปางมะโอ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตามที่ ชุมชนบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้ยืนเรื่องในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในการนี้ ชาวบ้านปางมะโอ จึงขอติดตามเรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก ชุมชนบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ถึงขั้นตอนไหนแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางชาวบ้านจึงยืนเรื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว หวังไว้ว่าคงได้รับการชี้แจ้งจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ.โอกาส นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป เรียนมาด้วยความนับถือ ลงชื่อ นางสุพรรณา อินต๊ะหา
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จแปลงที่ดินบ้านปางมะโอ นางเลื่อน ทองรศ
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จแปลงที่ดินบ้านปางมะโอ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหนังสือและลงเลขรับหนังสือพร้อมถ่ายเอกสารเป็นสำเนาหนังสือมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ดินบ้านปางมะโอ เป็นที่เรียบร้อย และกล่าวว่าจะมอบหนังสือให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้เดินทางมาที่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยมี นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และ
นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้รับทราบจาก นางสุพรรณา
อินต๊ะหา และ นางเลือน ทองรศ
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงแปลงที่ดินบ้านปางมะโอ หมู่ 12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้
เข้ายื่นหนังสือต่อ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก บ้านปางมะโอ ซึ่งประสานส่วนเกี่ยวข้องรับทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ที่กรมป่าไม้ มีการหนังสือมีการยื่นหนังสือเมื่อปี 2561 ประกอบในช่วงนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงมีการเลือกตั้ง และต้องรอรัฐบาลใหม่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ต่อมาคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินบ้านปางมะโอ เดินทางติดตามความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก บ้านปางมะโอ ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ โดยมี นางจันทร์นิภา ศรีชัยวาลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นางจันทร์นิภา ศรีชัยวาลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตนเองเพิ่งมารับตำแหน่งไม่นานมานี้ แต่ก็ทราบเรื่องดังกล่าวว่าจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ท่านก่อนว่า ชาวบ้านปางมะโอได้ดำเนินการเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านแล้ว มีหน่วยงานต่างๆเข้าในพื้นที่บ้สยปางมะโอ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากที่ดินดังกล่าว มาต้องรอทางกรมป่าไม้และรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่อไป

จากการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวตามชาวบ้านปางมะโอ นายวราวุธศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ ณ.ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.15 น.โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 นายวราวุธฯ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้แถลงผลการประชุมดังกล่าวดังนี้
1 เรื่องเพื่อทราบจำนวน 4 เรื่องที่ 1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1.2 ความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่พ.ศ.การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 ต่อ 5,000 ( one map) 1.4 เมื่อตีคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงวรวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ประชุมรับทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการ 2 เรื่องพิจารณา 2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คทชจำนวน 9 คณะรวมทั้งองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของคทช.โดยมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 1 คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 2 คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 3 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด คทช.จังหวัด 5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน 6 คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดิน 7 คณะอนุกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล 8 คณะอนุกรรมการศาลสนเทศที่ดินและทรัพยากรที่ดิน 9 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา 1 ต่อ 5,000 ( one map) 2.2 ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและกรอบอัตรากำลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิรูปในการปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของคทช.

2.3 ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่และให้กรมป่าไม้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

แต่เรื่องดังกล่าวกรมป่าไม้กลับนิ่งเฉยไม่มีการสานต่อแต่อย่างใดจนหมดวาระของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ และประกอบมีการเลือกตั้งที่ คงรอคณะดนตรีรัฐบาลชุดใหม่ว่า จะดำเนินการต่อไปเช่นไร

ในเรื่องนี้พี่น้องชาวบ้านปางมะโอฯ ได้รอความหวังจากรัฐบาลชุดใหม่ โดยการนำของ”นายกเชษฐา” และมีร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลในเรื่องสปก
โดยตรง คาดว่าจะมีนำคาดว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนต่อไป

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน