ร้อยเอ็ด จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่หนองกู่ ต.มะอึ อำเภอธวัชบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร้อยเอ็ด จิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่หนองกู่ ต.มะอึ อำเภอธวัชบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ หนองกู่ ต.มะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โอกาสนี้ ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ รวมถึงได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วย หัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นได้ปล่อยปลา และเดินชมนิทรรศการวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม อีกด้วย

ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหนองกู่ ซึ่งมีการทำความสะอาดพื้น ตัดหญ้า กวาดใบไม้ เพื่อให้หนองกู่ สะอาดสวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม ซึ่งถือเป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว
ปชส.รอ/ภาพ