ผู้ว่าปราจีนบุรี นำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 หรือวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ว่าปราจีนบุรี นำประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล ร.9
เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 หรือวันพ่อแห่งชาติ

+++นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 หรือวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี,นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี , หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วม

+++ประธานฯ ได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบ สวดพระพุทธมนต์ ประธานฯ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมรองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมากันถวายผ้าไตรจำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา ผู้ว่าฯ กรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดกระทุ่มแพ้ว ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทุกพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

+++สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลซึ่งมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมประสานไปยังจังหวัดต่าง ๆ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9)เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและต่อประเทศอีกด้วย

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี