จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

…วันนี้ (5 ธ.ค.63) เวลา 07.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, ผบ.มทบ.12, พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง กอ.รมน.จว.ป.จ. นายกเหล่านางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี, ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้พิพากษาศาล อัยการ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ประธานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

………. เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูปขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีตามขั้นตอนพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จพิธีสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป
+++เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชมจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะข้าราชการคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ ผู้พิพากษา ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่า วางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมกล่าวนำถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี ของปวงชนชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริง และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้สวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาว เพื่อป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดการเข้าร่วมพิธี

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี