จิตอาสานราธิวาส จัดกิจกรรม “ทำดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด ในและรอบบริเวณสนามกีฬาจังหวัดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จิตอาสานราธิวาส จัดกิจกรรม “ทำดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด ในและรอบบริเวณสนามกีฬาจังหวัดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 10.30 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมใจทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในพิธีมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้คณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์โดยรอบทั่วทั้งบริเวณสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (ที่กำลังก่อสร้าง) เพื่อร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ทั้งยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี รวมพลังความสามัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดนราธิวาส