กฐินสามัคคีวัดศรีสมพร หมู่ที่ 2 ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

กฐินสามัคคีวัดศรีสมพร หมู่ที่ 2 ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

….วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นาย ณัฐพล ขวัญแจ่ม กรรมการหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมงานทอดกฐินวัดศรีสมพร โดยมี ดร. วิทธวัฒน์ ศิลาศิลป์ ชาวบ้านตำบลวังกวาง เป็นประธานกฐินสามัคคีได้นำคณะญาติโยม และผู้มีจิตศรัทธา นำผ้าพระกฐินและคณะ แห่รอบศาลาจำนวน 3 รอบ

จากนั้นได้เข้าทำพิธีภายในศาลาเพื่อทำการถวายผ้าพระกฐิน โดยมีพระอธิการเสมียน ธัมมทินโน เจ้าอาวาสวัดศรีสมพร เป็นผู้ครองผ้ากฐิน ยอดการถวายกฐินในครั้งนี้ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 198,522 บาทจากนั้นได้มีการปะพรมน้ำมนต์และแจกวัตถุมงคลให้กับผู้ที่มาร่วมงานทอดกฐินในวันนี้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป