งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุนางคอยดอยผาม้าแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนบูรณะองค์พระธาตุ

งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุนางคอยดอยผาม้าแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนบูรณะองค์พระธาตุ

//////////////////////////////////
เมื่อวันที 6 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาวัดพระธาตุนางคอยดอยผาม้า ตั้งขบวนองค์กฐินสามัคคี ณ สามแยกถนนหลัก (ทางไปฝ่ายผาม้า) เวลา 09.15 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินสามัคคีเดินเข้าสู่อุโบสถวัดพระธาตุนางคอย เวลา 09.45 น. สมโภชน์องค์กฐินสามัคคี ณ อุโบสถวัดพระธาตุนางคอย เวลา 10.30 น. ถวายผ้ากฐินสามัคคี อัฐบริชารและบริวารกฐิน เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแค่พระสงฆ์สามเณร ซึ่งงานบุญในครั้งนี้ได้มีคณะศรัทธาญาติโยมได้ออกโรงทานเลี้ยงแก่ผู้ร่วมงานบุญ โดยมีประธานฝ่ายฆราวาส พลตำรวจโท ยิ่งยศ – ผศ.อาภิสรา – นางสาวอนัตตา เทพจำนง – พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนง – คุณจิรภา เทพจำนง – คุณยืนยง ทำจำนง – เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยคณะศรัทธา อ.แม่จัน และ จ.เชียงราย จากกรุงเทพฯ ที่ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จึงขออนุโมทนาบุญให้คณะศรัทธา ให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย… คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ อันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ
ประวัติโดยย่อ วัดพระธาตุนางคอยเดิมทีเป็นวัดร้าง สร้างใน พ.ศ.ใดไม่ปรากฎหลักฐาน (แต่ตามความบอกเล่า) สร้างโดยพระสงฆ์คณะศรัทธาชนชาติไทยใหญ่ สมัยการแต่งตัวชุดโจงกระเบน ผ้าแดงโพกหัว โดยสร้างพระธาตุนางคอยไว้บนดอย ต่อมาเมื่อเดือน 8 เหนือ ปี 2500 พระเมฆ(เจริญ) เขมทัสโส (จังหวัดแพร่ ได้มาจำพรรษาบนพระธาตุร้าง (พระธาตุนางคอย)

โดยมีชาวบ้านที่ศรัทธาได้มาบูรณะพระธาตุร้าง รวมถึงได้สร้างศาลาทำบุญสังกะสี สร้างหออุปคุต กุฏิบ่อน้ำ และต่อมา
ได้มีการพัฒนาเสนาสนะก่อสร้างกำแพงศาลา วิหาร กุฏิเจ้าอาวาสศาลาการเปรียญ ศาลาครูบาศรีวิชัย ห้องน้ำ! และกุฏิ 2 ชั้น มาตามลำดับต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม องค์พระธาตุนางคอยได้ถูกทิ้งร้างมานานแม้จะได้รับการบูรณะมาในอดีตแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ต่อมามีคณะศรัทธาที่เลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณะรักษาองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่านี้ จึงได้พร้อมใจกันตั้งองค์กนสามัคคีขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยร่วมสมทบทุนบูรณะองค์พระธาตุและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและศาสนิกชน ได้ขึ้นไปนมัสการกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุเจดีย์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

///////////////////////////////////
ณัฐชนน มงคลดี นักศึกษาราชภัฏเชียงราย สาขานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ฝึกงานสำนักข่าวแม่สายนิวส์ ///// รายงาน //////